top of page

COOKIES EN GDPR BELEID

Het legale gebruik van deze site, http://www.lefoulard.bea, is onderworpen aan de hieronder vermelde voorwaarden en beperkingen. De toegang tot en het gebruik van deze site impliceert dat de gebruiker de onderstaande voorwaarden aanvaardt.

De site heeft tot doel de bezoeker informatie te verstrekken over de projecten en activiteiten van Le Foulard . Hoewel Le Foulard , haar directie en de producent van de site grote zorgvuldigheid betrachten bij de ontwikkeling en het beheer van deze site, geven zij geen enkele garantie met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie op de site en zijn zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan.

Bovendien behouden Le Foulard  en haar directie zich het recht voor om eventuele fouten in de opmaak van de tekens of de prijsaanduidingen te corrigeren wanneer zij dat nodig achten. Deze correcties kunnen derhalve ook telefonisch, per e-mail of via andere communicatiemiddelen worden aangebracht, zowel vóór als na het plaatsen van een bestelling.

Iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt derhalve uitdrukkelijk afgewezen. Evenmin wordt een garantie gegeven voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen op de site, nu of in de toekomst, die geen eigendom zijn van Le Foulard  of haar directie, zijn slechts opgenomen ter informatie. Noch Le Foulard , noch haar directie zijn derhalve verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke sites of bronnen.

Le Foulard , haar directie en de ontwikkelaar van de site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op deze sites of bronnen.

COOKIES

Uw gegevens zijn veilig!

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die vanaf deze website naar uw browser worden gestuurd en op uw harde schijf worden opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om terugkerende bezoekers te identificeren en de website beter op hen af te stemmen. Op die manier zal de bezoeker sneller kunnen inloggen en, indien nodig, aangepaste inhoud te zien krijgen. U hoeft dus niet bij elk bezoek aan deze website uw persoonlijke gegevens in te vullen.

Indien u deze cookies wenst te verwijderen, gelieve de handleiding van uw browser te raadplegen. In uw browser hebt u ook de mogelijkheid om uw instellingen met betrekking tot deze cookies te configureren. U kunt de browser zo instellen dat hij het gebruik van cookies verhindert, dat hij u steeds waarschuwt wanneer een cookie wordt aangemaakt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.

Contact gegevens

U hebt het recht alle persoonsgegevens in te zien die wij over u verzamelen. U kunt onjuiste of onvolledige informatie laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe dient u rechtstreeks contact op te nemen met de beheerders van de website en hun de nodige contactgegevens te bezorgen.

Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn of haar gegevens te laten wijzigen of uit de databank te laten verwijderen. Daartoe dient hij/zij rechtstreeks contact met ons op te nemen.

Statistieken

Sommige gegevens worden opgeslagen in statistieken, die ons in staat stellen het surfgedrag van onze bezoekers beter te analyseren. Dit kan onder meer het type browser, het IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website langs waar u naar deze site gekomen bent. Deze statistieken stellen ons in staat onze website beter te optimaliseren voor onze gebruikers en zijn volledig anoniem.

DISCLAIMER EN PRIVACYBELEID E-MAIL

De informatie in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht per vergissing ontvangt, gelieve de inhoud ervan niet te gebruiken en de afzender onmiddellijk op de hoogte te brengen door het bericht te retourneren.

Bijgevoegde documenten mogen nooit worden vertrouwd op kleurechtheid, aangezien de aard en de kwaliteit van het beeldscherm van de ontvanger in dit opzicht een belangrijke rol spelen. Deze e-mail en alle bijlagen zijn vertrouwelijk. De daarin vervatte informatie behoort uitsluitend toe aan de afzender en is uitsluitend bestemd voor gebruik door de ontvanger.

Dit bericht kan informatie bevatten die beschermd is door intellectuele eigendomsrechten.

Elke reproductie of wijziging is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Le Foulard . Indien de ontvanger van dit bericht niet de geadresseerde is, is het ten strengste verboden de hierin vervatte informatie openbaar te maken, te kopiëren of op enige andere wijze te gebruiken.

Breng de afzender onmiddellijk op de hoogte. De inhoud van bovenstaand bericht is onderworpen aan de goedkeuring van de directie van Le Foulard. De veiligheid en juistheid van elektronische berichten kan niet worden gegarandeerd, aangezien de informatie kan worden onderschept, verloren kan gaan of virussen kan bevatten. Gelieve een papieren versie aan te vragen indien een cheque vereist is.

 

Button

Section Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page